Καδένες


Καδένες

H εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει αλυσίδα κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής ποιότητας, των οποίων τα μηχανικά χαρακτηριστικά είναι πολύ υψηλά. Οι αλυσίδες που προμηθεύουμε κατασκευάζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς 8187 και 8188.

Έχουμε μια πλήρη γκάμα ευρωπαϊκού και αμερικάνικου τύπου.

Επίσης, έχουμε αλυσίδες αγροτικού τύπου και ειδικές κατασκευές με πύρο κοίλο κ.ά

Καδένες
Καδένες
Καδένες
Καδένες
Καδένες
Καδένες
Καδένες
Καδένες
Καδένες