Μακαρωνοτά Ρουλεμάν


Τα μακαρωνοτά ρουλεμάν δίνουν εξατομικευμένες λύσεις σε απαιτητικές εφαρμογές.

Οι εταιρίες που αντιπροσωπεύουμε είναι η ΝΤΝ-SNR και ISB.

H NTN είναι ο leader στην αγορά της Ιαπωνίας στο τομέα των μακαρονοτών ρουλεμάν και ο δεύτερος στην παγκόσμια αγορά.

Η ISB αποτελούν τους κύριους προμηθευτές στους κατασκευαστές μηχανημάτων στην Ιταλική αγορά.

Διαθέτουμε μια πλήρη γκάμα σε όλους τους τύπους των μακαρωνοτών ρουλεμάν.(Κ, ΚΖΚ, ΚΒΚ, ΗΚ, ΗΚS, BK, BKS, NK, NKS, RNA, NKI, NKIS, RNAO, NAO, RPNA, NX, NKX, NKXR, NKIA, NKIB, IR, HF, LS, AXK, AS, AXW, RSTO, STO, RNA, NATR, NATV, NNTR, NUTR, KR, NUKR, PWKR, LR NPP, LR NPPU, SL, )